Supervision

Psykologer ift. sparring, faglig udvikling, opnåelse af autorisation el. i forbindelse med specialistgodkendelse i Psykoterapi, voksne. Dertil egenterapi/personligt udviklingsarbejde.

Faggrupper indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske felt ift. faglig sparring og udvikling samt specifikke arbejdsmæssige problemstillinger.

Alle ydelser kan foregå på dansk og engelsk.